Internaat

Iedereen is welkom aan boord

Iedereen is welkom in het internaat, van kleuter tot jongvolwassene. Ieder kind krijgt een evenwaardige begeleiding door de opvoeders met elk zijn specifieke kennis en talenten.
Het internaat van de 3master bestaat uit 14 leefgroepen ingedeeld volgens leeftijd of specieke noden. Per leefgroep zijn er twee of drie vaste opvoeders die uw kind ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling.
Naast de opvoeders zijn er nog een sociaal verpleegkundige en twee internaatbeheerders die instaan voor de werking van het internaat.

 

Ontwikkeling van zelfvertrouwen

In een positief klimaat krijgen kinderen ruimte om initiatief te nemen, te experimenteren, fouten te maken, ... om zo hun leer- en groeiproces vorm te geven. Op deze manier wordt hun zelfvertrouwen versterkt en ontwikkelen ze een realistisch zelfbeeld.
De opvoeders spelen in op ieders interesses en mogelijkheden en stimuleren hierdoor het leerplezier van de kinderen.
In nauwe samenwerking met de ouders, het internaat en de school vindt elk kind zijn weg naar een kwaliteitsvol bestaan in de samenleving. 
  
 
Cookie instellingen