Basisonderwijs

Campus Kasterlee

Kleuteronderwijs

 • Onderwijs voor kleuters met een lichte, matige tot ernstige verstandelijke beperking (type 2) en eventueel ook een fysieke beperking (type 4).
 • Onderwijs voor kleuters met een lichte, matige tot ernstige verstandelijke beperking (type 2) en eventueel ook een fysieke beperking (type 4).
 • Onderwijs aangepast aan kleuters met een ernstig meervoudige beperking (type 2 of 4) - stimuliwerking (leef- en leergroepwerking).
 • Onderwijs voor kleuters met ASS (autismespectrumstoornis) die niet voldoen aan de criteria voor type 2 (type 9).
   

Lager onderwijs

 • Onderwijs aangepast aan leerlingen met een matig tot ernstig mentale beperking (type 2), al dan niet gecombineerd met autismespectrumstoornis of een fysieke beperking (type 4).
 • Onderwijs aangepast aan leerlingen met een ernstig mentale beperking (type 2), gecombineerd met een autismespectrumstoornis.
 • Onderwijs voor kinderen met een fysieke beperking (type 4), ontwikkelingsdyspraxie / motorische coördinatiestoornissen en/of met een verstandelijke beperking.
 • Onderwijs aangepast aan leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (type 2 of 4) - stimuliwerking (leef- en leergroepwerking).
 

Campus Tielen

Lager onderwijs

 • Onderwijs aangepast aan leerlingen met een autismespectrumstoornis, al dan niet gecombineerd met een licht verstandelijke beperking (type 9) - autiwerking. 
 

Campus Arendonk

Lager onderwijs

 • Onderwijs aangepast aan leerlingen met een licht mentale beperking en/of een leerachterstand (type basisaanbod)
 • Onderwijs aangepast aan leerlingen met of een taal- en spraakproblematiek (type 7).
 

Campus Herentals

Lager onderwijs

 • Onderwijs aangepast aan leerlingen met een licht mentale beperking en/of een leerachterstand (type basisaanbod)
 • Onderwijs aangepast aan leerlingen met gedrags- en/of emotionele problemen (type 3)
 • Onderwijs aangepast aan leerlingen met of een taal- en spraakproblematiek (type 7).
 • Onderwijs aangepast aan leerlingen met gedrags – en/of emotionele problemen en een (rand) normale begaafdheid (type 3).
 

De Kajuit

De Kajuit, wat is dat?

De Kajuit biedt schoolaanvullende begeleiding en buitenschoolse opvang aan kinderen uit ons buitengewoon basisonderwijs. Voor de Kajuit moet je geen punten van de rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) gebruiken. Deze kan je dus behouden voor andere hulp. Hierdoor kan je de opvang bij de Kajuit combineren met andere vormen van RTH.

Wat moet je als ouder doen om gebruik te kunnen maken van de opvang en begeleiding van de Kajuit? Wanneer je als ouder je kind inschrijft in de 3master basisonderwijs, zorgt onze administratie er automatisch voor dat je kind de ondersteuning kan krijgen van De Kajuit. Kinderen die ingeschreven zijn op ons internaat, komen niet in aanmerking voor de Kajuit, met uitzondering van de voorschoolse opvang op maandagochtend en naschoolse opvang op vrijdagavond.
 

Voor- en naschoolse opvang

Elke schooldag vanaf 7.30 u. tot 18.00 u. kan u gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang op de campus waar uw kind naar school gaat. Op woensdag wordt er op iedere campus een korte opvang voorzien tot 13.30 u. Deze opvang is gratis. De school voorziet geen busvervoer voor de voor- en naschoolse opvang. U dient uw kind zelf te brengen en/of te komen halen. De begeleiders van de Kajuit zijn niet de klasleerkrachten, maar personeelsleden uit verschillende teams.
 

Woensdagnamiddag

Op woensdagnamiddag wordt enkel op campus Kasterlee opvang voorzien tot 18.00u. Leerlingen van andere campussen kunnen ook gebruik maken van deze opvang. Zij worden via ons busvervoer tot in Kasterlee gebracht. € 2 / woensdagnamiddag

In de boekentas van je kind hoort:
 • een extra snackje
 • Indien nodig: pampers & vochtige doekjes / medicatie / reservekledij
 

Vakantieopvang

Tijdens de vakantiedagen kan u terecht op campus Kasterlee voor dagopvang van 7.30 u. tot 18.00 u. € 8 / dag. De school voorziet geen busvervoer tijdens de vakanties. U dient uw kind zelf te brengen en te komen halen. Voor elke groep wordt er een weekprogramma opgesteld. Hierbij voorzien we enkele uitstappen en andere aangepaste activiteiten (wandeling, spelletjes, kookactiviteit…).

In de rugzak van je kind hoort:
 • boterhammen
 • 2 of 3 snackjes
 • drank
 • indien nodig: pampers & vochtige doekjes / medicatie / reservekledij


 

   


 

Cookie instellingen