De Kajuit

 
  • INSCHRIJVINGEN KAJUIT - VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG - KLIK HIER Inschrijven voor de volgende week moet steeds gebeuren ten laatste op donderdag van de huidige week.

 

De Kajuit, wat is dat?

De Kajuit biedt schoolaanvullende begeleiding en buitenschoolse opvang aan kinderen uit ons buitengewoon basisonderwijs. Voor de Kajuit moet je geen punten van de rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) gebruiken. Deze kan je dus behouden voor andere hulp. Hierdoor kan je de opvang bij de Kajuit combineren met andere vormen van RTH.
 

Wat moet je als ouder doen om gebruik te kunnen maken van de kajuit? 

Wanneer je als ouder je kind inschrijft in de 3master basisonderwijs, zorgt onze administratie er automatisch voor dat je kind de ondersteuning kan krijgen van ons semi-internaat.

Kinderen die ingeschreven zijn op ons internaat, komen niet in aanmerking voor de Kajuit, met uitzondering van de voorschoolse opvang op maandagochtend en naschoolse opvang op vrijdagavond.
 

Voor- en naschoolse opvang

Elke schooldag vanaf 7.30 u. tot 18.00 u. kan u gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang op de campus waar uw kind naar school gaat. Op woensdag wordt er op iedere campus een korte opvang voorzien tot 13.30 u.

Deze opvang is gratis.

De school voorziet geen busvervoer voor de voor- en naschoolse opvang. U dient uw kind zelf te brengen en/of te komen halen. De begeleiders van de Kajuit zijn niet de klasleerkrachten, maar personeelsleden uit verschillende teams.
 

Woensdagnamiddag

Op woensdagnamiddag wordt enkel op campus Kasterlee opvang voorzien tot 18.00u (€ 2 / woensdagnamiddag). Leerlingen van andere campussen kunnen ook gebruik maken van deze opvang. Zij worden via ons busvervoer tot in Kasterlee gebracht.

In de boekentas van je kind hoort:
• een extra snackje
• Indien nodig: pampers & vochtige doekjes / medicatie / reservekledij
 

Inschrijven voor- en naschoolse opvang + woensdagnamiddag

U ontvangt bij de start van het schooljaar een brief met info om uw kind digitaal in te schrijven voor de voor- en naschoolse opvang van de Kajuit.

Bij de digitale inschrijving, via de link bovenaan de pagina, kan u aangeven op welke weken en dagen u gebruik wenst te maken van de buitenschoolse opvang. Ook het uur van aankomst en vertrek kan u hier invullen. Inschrijven voor de volgende week moet steeds gebeuren ten laatste op donderdag van de huidige week.

Bij het brengen en halen van uw kind moet de aanwezigheidslijst gehandtekend worden (nvt volgens de huidige corona-maatregelen)..
 

Vakantieopvang

Tijdens de vakantiedagen kan u terecht op campus Kasterlee voor dagopvang van 7.30 u. tot 18.00 u. (€ 8 / dag).

De school voorziet geen busvervoer tijdens de vakanties. U dient uw kind zelf te brengen en te komen halen. Voor elke groep wordt er een weekprogramma opgesteld. Hierbij voorzien we enkele uitstappen en andere aangepaste activiteiten (wandeling, spelletjes, kookactiviteit…).

In de rugzak van je kind hoort:
• boterhammen
• 2 of 3 snackjes
• drank
• indien nodig: pampers & vochtige doekjes / medicatie / reservekledij

De kajuit is gesloten op feestdagen, tussen half juli en half augustus en tijdens de kerstvakantie.
 

Inschrijven vakantieopvang

Er zijn verschillende inschrijfperiodes per schooljaar. U ontvangt steeds tijdig een uitnodiging om uw kind in te schrijven. De inschrijvingen gebeuren digitaal via deze website. Bovenaan deze pagina klan je de juiste link vinden.

LET OP: last minute – inschrijvingen kunnen geweigerd worden. De reservatie is bindend. De inschrijvingskost zal sowieso aangerekend worden, tenzij een geldend doktersattest kan bezorgd worden.
 
 
 
Cookie instellingen