Secundair onderwijs

Opleidingsvorm 1

Doelstelling

Toeleiding naar een beschermd woon-en werkmilieu.

Graag stellen we onze werking OV1 voor via een introductiefilmpje.


Doelgroep

Leerlingen met een diepe tot matige verstandelijke beperking, een fysieke beperking of met ASS (type 2, type 4, type 9)
In opleidingsvorm 1 (OV1) werken wij met 3 doelgroepen:
  • Kunst: Dit zijn leerlingen met ASS die nood hebben aan een separate autiwerking. De klassen binnen deze doelgroep hebben namen van kunstenaars.
  • Stenen: De leerlingen in de klassen van de Stenen krijgen onderwijs in een geïntegreerde werking. De klassen in deze doelgroep hebben allen namen van stenen gekregen.
  • Stimuli: Zowel binnen Kunst als binnen Stenen, zijn er klassen waarin zich jongeren bevinden met zeer grote ondersteuningsbehoeften. Hen brengen we onder bij de stimuli.
 

Opleidingsvorm 2

Doelstelling

Toeleiding naar een begeleid woon- en werkmilieu (maatwerkbedrijven).

De opleiding is daartoe opgebouwd in 2 fasen, waarbij de arbeidscompetenties (vaardigheden en attitudes) steeds belangrijker worden naarmate de opleiding vordert. In een optioneel aanvullend jaar (alternerend leren) wordt extra ingezet op specifieke competenties. Tijdens dit laatste opleidingsjaar volgen de leerlingen 2 dagen per week les op school en gaan ze 3 dagen per week op stage.

Graag stellen we onze werking OV2 voor via een introductiefilmpje.


Doelgroep

Leerlingen met een matige verstandelijke beperking, met gedrags- of emotionele problemen, met een fysieke beperking of met ASS (type 2, type 3, type 4, type 9)
 

Opleidingsvorm 3

Doelstelling

Toeleiding naar een zelfstandig woon- en werkmilieu (normaal economisch arbeidscircuit).

De opleiding is daartoe opgebouwd in 2 fasen, waarbij de arbeidscompetenties (vaardigheden en attitudes) steeds belangrijker worden naarmate de opleiding vordert. Tijdens de eerste fase krijgt elke leerling een breed aanbod van vakken. Vanaf de 2e fase wordt gekozen voor een opleiding. In een optionele 3e fase (alternerende beroepsopleiding of ABO) wordt extra ingezet op specifieke competenties. Tijdens dit laatste opleidingsjaar volgen de leerlingen 2 dagen per week les op school en gaan ze 3 dagen per week op stage.
 

Doelgroep

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, met een lichte verstandelijke beperking, met gedrags- of emotionele problemen, of een fysieke beperking (type BA, type 3, type 4).


Aanbod

Bekijk onze introducutiefilmpjes door op de studierichting in de observatiefase te klikken.
Voor ons introductiefilmpje ASV (Algemene Sociale Vorming) klik je hier. ABO (Alternerende BeroepsOpleiding) i.s.m. ESF (Europees Sociaal Fonds)
ABO biedt BUSO OV3-leerlingen in de integratiefase, na hun initiële opleiding, een éénjarige opleiding in de vorm van alternerend leren en werken. Dit project heeft als doelstelling de kansen op een reguliere tewerkstelling te verhogen door een kwalitatieve alternerende tewerkstelling uit te bouwen in het normaal economisch circuit (NEC).

We streven als school steeds naar een tewerkstelling na de opleiding. Voor 60% van de jongeren die deelnemen aan de alternerende beroepsopleiding lukt dit ook. Voor de andere jongeren is er warme overdracht waar we samen werken met VDAB en GTB.De integratiefase bestaat wekelijks uit 2 dagen vorming op school en 3 dagen stage in een bedrijf.

Dit ESF-project zet in op: transitie school - werk.
Binnen de oproep: “Alternerende Beroepsopleiding BuSO OV3”.
 
Er wordt een financiering voorzien vanuit ESF (Europees Sociaal Fonds). Op het einde van de opleiding  zal elke deelnemende jongere een motivatiepremie van € 500 ontvangen mits correcte naleving van de vooropgestelde richtlijnen.
 
 
 
Cookie instellingen