Wie zijn wij

Missie en doelstelling

De 3master is een school voor buitengewoon onderwijs met (semi-)internaat van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Onze voornaamste doelstelling is er mee voor te zorgen dat een leerling later een optimale plaats vindt in de maatschappij. Daartoe laten we de ontwikkelingskansen van de leerling maximaal tot ontplooiing komen met respect voor de leerling en zijn/haar omgeving.
 
GO! de 3master is er voor leerlingen van 2,5 tot 21 jaar die het gewoon basis- of secundair onderwijs niet kunnen volgen door een leer- of ontwikkelingsprobleem of een beperking (type basisaanbod, 2, 3, 4, 7 - stos, 9). Alle leerlingen vinden hier een plek aan boord. Met een groot inlevingsvermogen en de wil om te zoeken naar oplossingen voor iedere leerling, bieden wij hen vaarroutes aan die passen bij hun individuele mogelijkheden en behoeftes. We bieden met andere woorden onderwijs op maat door rekening te houden met de specifieke noden van ieder individu.
 
Als school van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, staan wij voor een teamgerichte, integrale benadering van de leerling vanuit een neutrale invalshoek. 
 

Visie op onderwijs

We navigeren voluit op motivatie en betrokkenheid. Bij GO! de 3master vatten we onze koers aan vanuit een visie op leren, waarbij betekenisvol, actief en sociaal leren de basis vormen.

Door het onderwijsaanbod zo te organiseren dat leerlingen plezier beleven aan het leren, verhogen wij hun welbevinden. We ondersteunen de ontwikkeling van een gezonde dosis zelfvertrouwen vertrekkende vanuit een realistisch zelfbeeld en respect voor zichzelf en hun omgeving.
 
In het leerproces van de leerlingen spelen de leerkrachten van GO! de 3master een centrale rol. De leerkrachten vervullen eerder de rol van “Learning Experience Designer”, dan die van kennisoverdrager, zonder in te boeten op hun taak als eerstelijnsondersteuner en de aanwezige expertise.  Zij nemen de verantwoordelijkheid over hun klasgroep, maar koppelen deze verantwoordelijkheid ook terug naar de leerlingen. Op deze manier verhogen zij de emancipatie van de leerlingen in hun eigen leerproces. Door in te zetten op de vorming van eigen sociale netwerken, zowel gericht op leren (bvb. stages, projecten met externe instanties) als op vrijetijdsbesteding (o.a. via initiatieven vanuit het internaat), zorgen we bij GO! de 3master voor een stevig fundament om een maximale deelname aan de sociale context van onze maatschappij te garanderen.
 

Klik op onderstaande hyperlinks en lees meer:

Time-in: wij zijn gedrag
Relationele en Seksuele Vorming
Bewegingsintegratie (enkel voor basisonderwijs en internaat)
Natuurbeleving op school

Cookie instellingen